TESTUJ BEZPŁATNIE
już ponad 1200 firm

lub zaloguj się
Ładunki na chłodnie - wolne pojazdy - magazyny chłodnicze
Przykładowe ładunki dostępne na platformie
<- powrót do strony głównej

ADR

ADR - to międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych. Umowa ADR składa się z Umowy właściwej oraz z załączników A i B, będących jej integralną częścią. Umowa właściwa określa stosunki prawne między uczestniczącymi państwami, natomiast załączniki zawierają przepisy regulujące w szerokim zakresie warunki przewozu poszczególnych materiałów niebezpiecznych w międzynarodowym transporcie samochodowym

Załącznik A

Załącznik A obejmuje podział wszystkich produkowanych na świecie materiałów niebezpiecznych na 13 klas zagrożeń oraz zawiera szczegółową klasyfikację tych materiałów w poszczególnych klasach

Klasa:

1 – Materiały i przedmioty wybuchowe
2. Gazy (2.1 – Gazy palne, 2.2 – Gazy niepalne, 2.3 – Gazy trujące)
3 – Materiały ciekłe zapalne
4.1 – Materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne oraz materiały wybuchowe stałe odczulone
4.2 – Materiały samozapalne
4.3 – Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne
5.1 – Materiały utleniające
5.2 – Nadtlenki organiczne
6.1 – Materiały trujące
6.2 – Materiały zakaźne
7 – Materiały promieniotwórcze
8 – Materiały żrące
9 – Różne materiały i przedmioty niebezpieczne

Załącznik B

W załączniku B określone są:

  • wymagania dotyczące konstrukcji i dopuszczenia pojazdów w tym m.in. przyczep, cystern, kontenerów i kontenerów-cystern
  • dodatkowe wyposażenie jednostek transportowyc
  • wymagania w stosunku do załogi pojazdu
  • wymagania dotyczące osób uczestniczących w przewozie
  • dokumentacja wymagana przy przewozie
  • wymagania nadzorowania pojazdów oraz ograniczenia przejazdu przez tunele

POWROT

 
   

Do transportu produktów w temperaturze kontrolowanej niezbędny będzie środek transportu typu chłodnia lub izoterma.
Metod szukania przewoźnika z takim taborem wymienić można zapewne kilka ale jedna zasługuje na szczególną uwagę.
SmartFrigo - rozwiązanie oferowane przez firmę Smart eSolutions to nowoczesna, internetowa platforma wymiany ofert
wyłącznie w zakresie towarów wymagających transportu w temp. kontrolowanej dlatego serwis skupia tylko firmy
transportowe o takiej specjalizacji.

W odróżnieniu od giełd transportowych dla których chłodnia to po prostu chłodnia, SmartFrigo pozwala na precezyjne
określenie taboru chłodniczego (a jego zróżnicowanie jest duże), którego potrzebujemy do transportu naszego produktu.
Kolejną zaletą poza ścisłą specjalizacją jest fakt, że platforma dzięki systemowi powiadomień pozwala firmie zlecającej
ładunek dotrzeć ze swoją ofertą do setek przewoźników w tym samym czasie - to duża oszczędność czasu, pieniędzy
i sposób na dotarcie ze swoim zapytaniem do usługodawców o których istnieniu nie miało się pojęcia.

SmartFrigo dysponuje również najwiekszą wyszukiwarką przewoźników oferujących transport w temp. kontrolowanej.

Wypróbuj SmartFrigo za darmo - zarejestruj się online na https://smartfrigo.com

     

Zobacz jak działa platforma ofert transportu chłodniczego SmartFrigo


TESTUJ BEZPŁATNIE
już ponad 1200 firm